نام: محمد حسن جوری
دانشکده: کشاورزی
گروه: مرتعداري و آبخيز داري
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس ایمیل: m _ j o o r i @ i a u n o u r . a c . i r
آدرس: مازندران، نور، ابتدای جاده چمستان، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه منابع طبعی


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا محیط زیست (مرتعداری) دانشگاه پونا هندوستان 1389
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس ایران 1378
کارشناسی مهندسی کشاورزی- مرتع و آبخیزداری دانشگاه مازندران ایران 1376
مقالات در نشریات
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
Unimodal relationship between grassland plant richness and biomass supported by worldwide evidenceScience139462454

 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
Study on the role of nurse species to protect the palatable species in three grazing intensities treatmentMohajer, N., M.H. Jouri, M. Mahdavi & N. Mohajer7/16/2013
Conference -
Journal Plant Sciences Researches
Volume 8
Issue 2
Pages 22-30
Publisher -
Description
. Landslide hazard zonation in subalpine ecosystems using AHP and Landslide Index methods (Case study: Masooleh watershed)Jouri, M.H., M. Zare, M. Fakhreghazi, T. Salarian & D. Askarizadeh8/13/2013
Conference -
Journal Journal of Natural Ecosystems of Iran
Volume 4
Issue 2
Pages 99-113
Publisher -
Description In Persian, with English abstract
Can the Rangeland Health Model interpret the function of semi-steppic area (Iran)?Mahdavi M., M.H. Jouri, D. Askarizadeh, T. Salarian and S. Miarrostami11/6/2013
Conference -
Journal Journal of Agriculture and Crop Sciences
Volume 6
Issue 17
Pages 1227-1234
Publisher -
Description
Comparing of bivariate statistic, AHP and combination methods to predict the landslide hazard in the northern aspect of Alborz Mt. (Iran)Zare, M., M.H. Jouri, T. Salarian, D. Askarizadeh & S. Miarrostami6/11/2014
Conference -
Journal International Journal of Agriculture and Crop Sciences
Volume 7
Issue 9
Pages 543-554
Publisher -
Description
. Ecological investigation of changes in rangeland condition and its relationship to poisonous speciesKhalatbari, K., M.H. Jouri, A. Aryapour & M.R. Mehrabi8/18/2014
Conference -
Journal Journal of Natural Ecosystems of Iran
Volume 5
Issue 2
Pages 93-104
Publisher
Description In Persian, with English abstract
The effects of altitude on chemical compositions and function of essential oils in Stachys lavandulifolia Vahl. (Iran)Mahzooni-Kachapi, S.S., M. Mahdavi, M.H. Jouri, M. Akbarzadeh & L. Roozbeh-Nasira’ei8/18/2014
Conference -
Journal International Journal of Medicinal and Aromatic Plants
Volume 4
Issue 2
Pages 107-116
Publisher -
Description
Evaluation of shallow landslides hazard using artificial neural network of Multi-Layer Perceptron method in Subalpine Grassland (Case study: Glandrood watershed - Mazandaran)Salarian, T., M. Zare, M.H. Jouri, S. Miarrostami & M. Mahmoudi9/15/2014
Conference -
Journal International Journal of Agriculture and Crop Sciences
Volume 7
Issue 11
Pages 795-804
Publisher -
Description
The effects of ecological factors of site on quality and quantity of the essence from Phlomis cancellation Bunge. in Mazandaran province (Iran)Mahdavi, M., M. H. Jouri, M. DeylamSalehi & A. Motevalizadeh11/17/2014
Conference
Journal International Journal of Agriculture and Crop Sciences
Volume 7
Issue 15
Pages 1478-1484
Publisher -
Description
The effects of altitude on productivity and formative components of essential oils of Artmisia absinthium L. (Iran)Mahdavi, M., M.H. Jouri, S.S. Mahzooni-Kachapi, M. Sadeghi’Hardoroodi12/22/2014
Conference -
Journal Bulletin of Environement, Pharmacology and Life Sciences
Volume 3
Issue 5
Pages 218-224
Publisher -
Description
The evaluation and determination of chemical compositions in the essence of Stachys lavandulifolia Vahl. in three sites in Alborz Mt. (Iran)Mahzooni-Kachapi, S.S., M. Mahdavi, M.H. Jouri, M. Akbarzadeh, L. Roozbeh-Nasira’ei & F. Rezazadeh12/22/2014
Conference -
Journal Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences
Volume 3
Issue 5
Pages 210-217
Publisher -
Description
The study of diversity indices of plants species using SHE method (case study: Javaherdeh Rangelands, Ramsar, Iran)Salarian, T., M.H. Jouri, D. Askarizadeh & M. Mahmoudi4/20/2015
Conference -
Journal Journal of Rangeland Science
Volume 5
Issue 1
Pages 28-36
Publisher Islamic Azad University publisher
Description
Study of chemical composition and antibacterial effects of essential oils of Stachys lavandulifolia Vahl., Salvia verticillata L., and Tanacetum polycephalum Schultz-Bip. on some microbial lineagesMahdavi, M., M.H. Jouri, S.S. Mahzooni-Kachapi & S. Halimi’Jelodar6/13/2015
Conference -
Journal International Journal of Farming and Allied Sciences
Volume 4
Issue 1
Pages 197-206
Publisher -
Description
Unimodal relationship between grassland plant richness and biomass supported by worldwide evidenceFraser et al.7/17/2015
Conference -
Journal Science
Volume 349
Issue 6245
Pages 302-305
Publisher Science
Description The search for predictions of species diversity across environmental gradients has challenged ecologists for decades. The humped-back model (HBM) suggests that plant diversity peaks at intermediate productivity; at low productivity few species can tolerate the environmental stresses, and at high productivity a few highly competitive species dominate. Over time the HBM has become increasingly controversial, and recent studies claim to have refuted it. Here, by using data from coordinated surveys conducted throughout grasslands worldwide and comprising a wide range of site productivities, we provide evidence in support of the HBM pattern at both global and regional extents. The relationships described here provide a foundation for further research into the local, landscape, and historical factors that maintain biodiversity
The Surveying of Range Condition and Biodiversity in Four Sites of Northern Alborz Rangelands, IranJouri, M.H., D. Askarizadeh & V. Rahimi Kakroodi7/27/2015
Conference -
Journal Journal of Rangeland Science
Volume 5
Issue 2
Pages 105-115
Publisher Islamic Azad University Publisher
Description