محمد حسن جوری

دانشیار دانشکده کشاورزی

En

نام: محمد حسن جوری
دانشکده: کشاورزی
گروه: مرتعداري و آبخيز داري
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس ایمیل: m _ j o o r i @ i a u n o u r . a c . i r
آدرس: مازندران، نور، ابتدای جاده چمستان، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه منابع طبعی

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
محیط زیست (مرتعداری)
دانشگاه پونا
هندوستان
1389
کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
دانشگاه تربیت مدرس
ایران
1378
کارشناسی
مهندسی کشاورزی- مرتع و آبخیزداری
دانشگاه مازندران
ایران
1376

مقالات علمی 14 مقاله

Title
Authors
Publication Date
Study on the role of nurse species to protect the palatable species in three grazing intensities treatment
Mohajer, N., M.H. Jouri, M. Mahdavi & N. Mohajer
7/16/2013
Conference
-
Journal
Plant Sciences Researches
Volume
8
Issue
2
Pages
22-30
Publisher
-
Description
. Landslide hazard zonation in subalpine ecosystems using AHP and Landslide Index methods (Case study: Masooleh watershed)
Jouri, M.H., M. Zare, M. Fakhreghazi, T. Salarian & D. Askarizadeh
8/13/2013
Conference
-
Journal
Journal of Natural Ecosystems of Iran
Volume
4
Issue
2
Pages
99-113
Publisher
-
Description
In Persian, with English abstract
Can the Rangeland Health Model interpret the function of semi-steppic area (Iran)?
Mahdavi M., M.H. Jouri, D. Askarizadeh, T. Salarian and S. Miarrostami
11/6/2013
Conference
-
Journal
Journal of Agriculture and Crop Sciences
Volume
6
Issue
17
Pages
1227-1234
Publisher
-
Description
Comparing of bivariate statistic, AHP and combination methods to predict the landslide hazard in the northern aspect of Alborz Mt. (Iran)
Zare, M., M.H. Jouri, T. Salarian, D. Askarizadeh & S. Miarrostami
6/11/2014
Conference
-
Journal
International Journal of Agriculture and Crop Sciences
Volume
7
Issue
9
Pages
543-554
Publisher
-
Description
. Ecological investigation of changes in rangeland condition and its relationship to poisonous species
Khalatbari, K., M.H. Jouri, A. Aryapour & M.R. Mehrabi
8/18/2014
Conference
-
Journal
Journal of Natural Ecosystems of Iran
Volume
5
Issue
2
Pages
93-104
Publisher
Description
In Persian, with English abstract
The effects of altitude on chemical compositions and function of essential oils in Stachys lavandulifolia Vahl. (Iran)
Mahzooni-Kachapi, S.S., M. Mahdavi, M.H. Jouri, M. Akbarzadeh & L. Roozbeh-Nasira’ei
8/18/2014
Conference
-
Journal
International Journal of Medicinal and Aromatic Plants
Volume
4
Issue
2
Pages
107-116
Publisher
-
Description
Evaluation of shallow landslides hazard using artificial neural network of Multi-Layer Perceptron method in Subalpine Grassland (Case study: Glandrood watershed - Mazandaran)
Salarian, T., M. Zare, M.H. Jouri, S. Miarrostami & M. Mahmoudi
9/15/2014
Conference
-
Journal
International Journal of Agriculture and Crop Sciences
Volume
7
Issue
11
Pages
795-804
Publisher
-
Description
The effects of ecological factors of site on quality and quantity of the essence from Phlomis cancellation Bunge. in Mazandaran province (Iran)
Mahdavi, M., M. H. Jouri, M. DeylamSalehi & A. Motevalizadeh
11/17/2014
Conference
Journal
International Journal of Agriculture and Crop Sciences
Volume
7
Issue
15
Pages
1478-1484
Publisher
-
Description
The effects of altitude on productivity and formative components of essential oils of Artmisia absinthium L. (Iran)
Mahdavi, M., M.H. Jouri, S.S. Mahzooni-Kachapi, M. Sadeghi’Hardoroodi
12/22/2014
Conference
-
Journal
Bulletin of Environement, Pharmacology and Life Sciences
Volume
3
Issue
5
Pages
218-224
Publisher
-
Description
The evaluation and determination of chemical compositions in the essence of Stachys lavandulifolia Vahl. in three sites in Alborz Mt. (Iran)
Mahzooni-Kachapi, S.S., M. Mahdavi, M.H. Jouri, M. Akbarzadeh, L. Roozbeh-Nasira’ei & F. Rezazadeh
12/22/2014
Conference
-
Journal
Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences
Volume
3
Issue
5
Pages
210-217
Publisher
-
Description
The study of diversity indices of plants species using SHE method (case study: Javaherdeh Rangelands, Ramsar, Iran)
Salarian, T., M.H. Jouri, D. Askarizadeh & M. Mahmoudi
4/20/2015
Conference
-
Journal
Journal of Rangeland Science
Volume
5
Issue
1
Pages
28-36
Publisher
Islamic Azad University publisher
Description
Study of chemical composition and antibacterial effects of essential oils of Stachys lavandulifolia Vahl., Salvia verticillata L., and Tanacetum polycephalum Schultz-Bip. on some microbial lineages
Mahdavi, M., M.H. Jouri, S.S. Mahzooni-Kachapi & S. Halimi’Jelodar
6/13/2015
Conference
-
Journal
International Journal of Farming and Allied Sciences
Volume
4
Issue
1
Pages
197-206
Publisher
-
Description
Unimodal relationship between grassland plant richness and biomass supported by worldwide evidence
Fraser et al.
7/17/2015
Conference
-
Journal
Science
Volume
349
Issue
6245
Pages
302-305
Publisher
Science
Description
The search for predictions of species diversity across environmental gradients has challenged ecologists for decades. The humped-back model (HBM) suggests that plant diversity peaks at intermediate productivity; at low productivity few species can tolerate the environmental stresses, and at high productivity a few highly competitive species dominate. Over time the HBM has become increasingly controversial, and recent studies claim to have refuted it. Here, by using data from coordinated surveys conducted throughout grasslands worldwide and comprising a wide range of site productivities, we provide evidence in support of the HBM pattern at both global and regional extents. The relationships described here provide a foundation for further research into the local, landscape, and historical factors that maintain biodiversity
The Surveying of Range Condition and Biodiversity in Four Sites of Northern Alborz Rangelands, Iran
Jouri, M.H., D. Askarizadeh & V. Rahimi Kakroodi
7/27/2015
Conference
-
Journal
Journal of Rangeland Science
Volume
5
Issue
2
Pages
105-115
Publisher
Islamic Azad University Publisher
Description

مقالات در نشریات 1 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
Unimodal relationship between grassland plant richness and biomass supported by worldwide evidence
Science
1394
6245
4