محمد حسن جوری

جمعه 28 خرداد 1400 English

نام: محمد حسن جوری
دانشکده: کشاورزی
گروه: مرتعداري و آبخيز داري
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس ایمیل: m _ j o o r i @ i a u n o u r . a c . i r
آدرس: مازندران، نور، ابتدای جاده چمستان، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه منابع طبعی


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا محیط زیست (مرتعداری) دانشگاه پونا هندوستان 1389
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس ایران 1378
کارشناسی مهندسی کشاورزی- مرتع و آبخیزداری دانشگاه مازندران ایران 1376

  •  
    • مقالات علمی
    •  
    • مقالات در نشریات
  •  
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنStudy on the role of nurse species to protect the palatable species in three grazing intensities treatmentMohajer, N., M.H. Jouri, M. Mahdavi & N. Mohajer16/07/2013
باز کردن. Landslide hazard zonation in subalpine ecosystems using AHP and Landslide Index methods (Case study: Masooleh watershed)Jouri, M.H., M. Zare, M. Fakhreghazi, T. Salarian & D. Askarizadeh13/08/2013
باز کردنCan the Rangeland Health Model interpret the function of semi-steppic area (Iran)?Mahdavi M., M.H. Jouri, D. Askarizadeh, T. Salarian and S. Miarrostami06/11/2013
باز کردنComparing of bivariate statistic, AHP and combination methods to predict the landslide hazard in the northern aspect of Alborz Mt. (Iran)Zare, M., M.H. Jouri, T. Salarian, D. Askarizadeh & S. Miarrostami11/06/2014
باز کردن. Ecological investigation of changes in rangeland condition and its relationship to poisonous speciesKhalatbari, K., M.H. Jouri, A. Aryapour & M.R. Mehrabi18/08/2014
باز کردنThe effects of altitude on chemical compositions and function of essential oils in Stachys lavandulifolia Vahl. (Iran)Mahzooni-Kachapi, S.S., M. Mahdavi, M.H. Jouri, M. Akbarzadeh & L. Roozbeh-Nasira’ei18/08/2014
باز کردنEvaluation of shallow landslides hazard using artificial neural network of Multi-Layer Perceptron method in Subalpine Grassland (Case study: Glandrood watershed - Mazandaran)Salarian, T., M. Zare, M.H. Jouri, S. Miarrostami & M. Mahmoudi15/09/2014
باز کردنThe effects of ecological factors of site on quality and quantity of the essence from Phlomis cancellation Bunge. in Mazandaran province (Iran)Mahdavi, M., M. H. Jouri, M. DeylamSalehi & A. Motevalizadeh17/11/2014
باز کردنThe effects of altitude on productivity and formative components of essential oils of Artmisia absinthium L. (Iran)Mahdavi, M., M.H. Jouri, S.S. Mahzooni-Kachapi, M. Sadeghi’Hardoroodi22/12/2014
باز کردنThe evaluation and determination of chemical compositions in the essence of Stachys lavandulifolia Vahl. in three sites in Alborz Mt. (Iran)Mahzooni-Kachapi, S.S., M. Mahdavi, M.H. Jouri, M. Akbarzadeh, L. Roozbeh-Nasira’ei & F. Rezazadeh22/12/2014
صفحه 1 از 2 (14 مورد)قبلی[1]2بعدی
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
Unimodal relationship between grassland plant richness and biomass supported by worldwide evidenceScience139462454
 

بازدید: 2104

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به محمد حسن جوری می‌باشد.